Элсэлтийн хураамж: Элсэлтийн хураамжийн хувь хэмжээ нь “GS1 Mongolia”-аас тухайн компанид олгосон “компанийн дугаар”-ын уртаас хамаарна. Компаний дугаар нь дараах утгыг илэрхийлнэ.

 

 

    • 8 оронтой компанийн дугаар нь 1-ээс 9999 хүртлэх нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг компанид олгогдох буюу 9999 өөр EAN-13 дугаар авах боломжийг бүрдүүлнэ.

 

    • 9 оронтой компанийн дугаар нь 1-ээс 999 хүртлэх нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг компанид олгогдох буюу 999 өөр EAN-13 дугаар авах боломжийг бүрдүүлнэ.

 

    • 10 оронтой клмпанийн дугаар нь 1-ээс 99 хүртлэх нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг компанид олгогдох буюу 99 өөр EAN-13 дугаар авах боломжийг бүрдүлнэ.

 

  • 11 оронтой компанийн дугаар нь 1-ээс 9 хүртлэх нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг компанид олгогдох буюу 9 өөр EAN-13 дугаар авах боломжийг бүрдүүлнэ.

Элсэлтийн хураамж:

Компанийн дугаарын урт Бүтээгдэхүүний нэгжийн тоо
/хамгийн их/
Элсэлтийн хураамж
/төгрөгөөр/
7 оронтой 865ММММ

99999 хүртэл

1 000 000
8 оронтой 865МММММ 9999 хүртэл 650 000
9 оронтой 865ММММММ 999 хүртэл 350 000
10 оронтой 865МММММММ 99 хүртэл 250 000
11 оронтой 865ММММММММ 9 хүртэл 150 000
11 оронтой 865ММММММММ
Бичил бизнес (хоршоолол, нөхөрлөл, хувь хүн)
9 хүртэл 80 000

Гишүүний жилийн сунгалт:

Компанийн дугаарын урт

Бүтээгдэхүүний нэгжийн тоо
/хамгийн их/

Элсэлтийн хураамж
/төгрөгөөр/

7 оронтой 865ММММ

99999 –с дээш 1 000 000
8 оронтой 865МММММ 9999 хүртэл 600 000
9 оронтой 865ММММММ 999 хүртэл 300 000
10 оронтой 865МММММММ 99 хүртэл 200 000
11 оронтой 865ММММММММ 9 хүртэл 100 000
11 оронтой 865ММММММММ
Бичил бизнес (хоршоолол, нөхөрлөл, хувь хүн)
9 хүртэл 50 000

ХААН БАНК: 562 22 72 133

ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН НЭР: GS1 MONGOLIA

Холбоотой мэдээлэл

 

Манай хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 17032, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, 19-р хороолол, "Морьтон" цогцолбор, 9 давхарт 902 тоот

Холбоо барих:

Email: info@gs1mn.org
Цахим хуудас:
www.gs1mn.org

Утас: +976-77 000 865